Nyhedsarkiv
NBA - Nordic Bolting Alliance- et nyt teknisk forum om korrekt tilspænding af bolte.

NBA - Nordic Bolting Alliance er et nyt teknisk forum om korrekt tilspænding af bolte, der er dannet i samarbejde med virksomhederne Arvid Nilsson A/S, Hytorc - KK International og Vector AS i starten af 2011, og er en udvidelse af et ligende samarbjede i Sverige og Norge, hvor vores søsterselskab GA Lindberg repræsenterede smøremiddeldelen.

Formålet med samarbejdet er at øge kompetencer og viden i branchen om gældende tilspændingsmetoder og applikationers påvirkning ved brug af forskellige smøremidler, bolte og flanger.

Virksomhederne er gået sammen under det fælles navn 'Nordic Bolting Alliance' eller NBA, og vil komme til at arbejde som et teknisk forum, som kan tilbyde industrien en unik totalløsning bestående af teknisk rådgivning samt produkter inden for flanger, monteringsværktøj, befæstelse og smøremidler. Sammen har virksomhederne stor brancheerfaring med en unik viden og et næstenubegrænset produktsortiment, og vi er støtte for hinanden med hver deres spidskompetencer inden for respektive delområder.

Med 'Nordic Bolting Alliance' gerne vil vi opnå at være de mest troværdige og professionelle leverandører med en stærk position i alle sektorer inden for bolt- og flangeløsninger, og vil kunnelevere kosteffektive produkter og løsninger.

Under NBA er vi overbeviste om at vi har en helt unik kompetence, og ud fra et kundeperspektiv kan aflaste kunden, fordi virksomhederne er opdatere om hinandens og markedernes produkter. Samarbejdet giver os en bedre mulighed for at se årsagen til et problem i kundens applikation på en anden måde i stedet for bare at konstatere, at det ikke er deres produkter, der er defekte, og derefter henvise kunden til en tredje eller måske endda en helt fjerde part.

NBA skal være en gevinst for kunden, som slipper for unødvendig service og unødvendigt vedligeholdelsesarbejde, merarbejde i form af rapportering og ikke mindst forstyrrelser eller nedbrud i produktionen. Det er ikke billigt at skulle liukke et anlæg ned på grund af en utæthed eller at have en vindmølle, der ikke fungerer, når det blæser.

Enorme summer bruges på service og vedligeholdelsesarbejde, som vi i NBA mener i mange tilfælde kunne have undgået, hvis man bare havde set hele billedet. I visse tilfælde kan det være sådan, at det er helt forskellige afdelinger i en virksomhed, der har ansvaret for indkøb af smøremidler og bolte - ofte går det under forbrug - og en anden afdeling, der har ansvaret for tilspændingsværktøjerne, og så er det ikke nemt at se hele billedet.

Med NBA kan Diatom A/S og de andre virksomheder i samarbejdet tilbyde et helhedskoncept. Ud fra et sundhedsmæssigt, miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv er det revolutionerende.

Læs også om NBA seminariet på Hotel Koldingfjord den 18. august på nedenstående link, eller vores deltagelse på hi11, hvor vi både har stand K8200 og hvor vi sammen med to af NBA-virksomhederne deltager på stand K8201 - Et område på næsten 200m2 inklusiv gangarealet mellem standene!

Flere nyheder:
»Oversigt


Info
HYTORC
KK International ApS

Sjællandsvej 3
DK-5400 Bogense

Telefon: +45 64 81 29 49
Telefax: +45 64 81 36 96

E-mail:

kkint@kkint.dk
Bank: Jyske Bank
Reg. nr.: 5051
Konto: 112276-9
IBAN: DK3750510001122769
CVR/SE: 27209939


Nyheder:
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Sjællandsvej 3 • DK-5400 Bogense • Tel: +45 64 81 29 49 • Fax: +45 64 81 36 96

E-mail: kkint@kkint.dk